ở thái nguyên có chỗ nào bán áo như này không ak ai biết chỉ giúp mình với nhé <a href="http://static.xaluan.com/images/news/Image/2012/01/22/1327192622.img.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>