Mình học công nghệ thông tin khoa điện tử viễn thông đại học phương đông. mình đã đi làm 1 năm.Nhưng do công việc hok ổn định và mình muốn tìm 1 công việc nhà nước để đc làm ổn định. ai bit có chỗ nào nhà nước cần tuyển và hợp lí mới trình độ bằng cấp của mình liên hệ mình nhé. 0906 171 112. thanks