Đầu SD:1.300K(đầu +phụ kiện+công Đầu lắp đặt)
Đầu HD:1.350K(đầu +phụ kiện+công lắp đặt)
Khi hai nhà gần nhau cùng lắp sẽ khuyến mại 50k cho mỗi đầu.
VỚI 3GÓI CƯỚC:
-Gói CƠ BẢN(33K/tháng) -70kênh khuyến mại 10 tháng;
-Gói NHƯ Ý (66K/tháng)-104 kênh Khuyến mại 6 tháng;
-Gói CAO CẤP: (88K/tháng)-132kênh.Khuyến mại 6 tháng
địa chỉ: Đại lý an viên Quang Hoàn-tổ 13 phường tân lập thành phố thái nguyên

View more random threads: