a mình ở trong huế mua được 2 con chào mào chuẩn về tháng trước bán 1 con rồi còn 1 con nữa ông anh mình nuôi ở trong ga tầu
chim hót chuẩn dọng dài có lúc học được 5 6 âm rồi nhé
hót suốt ngày hót nhiều hơn con lần trước mình bán nhé
dáng chuẩn hơn có video luôn nhe liên he :0988676297 để mình chỉ nhà cho
giá 1 triệu
thnks các bạn ủng hộ