Bác nào có long cm vuông 19 lan 2 cầu phụ để lại cho e lấy về chơi. bác nào có cho e xin ảnh giá với sđt địa chỉ nhé. e sẽ chủ động lh