xe con rất ngon vì là con gái đi.xe đi được hơn 1van.liên hệ :0983.334.390<a href="http://i1261.photobucket.com/albums/ii600/ninhchi/1011669_483260865124371_510666083_n.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>
<a href="http://i1261.photobucket.com/albums/ii600/ninhchi/1476018_483261015124356_1517669808_n.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>