Máy tính Bảng IPAD chính hãng Apple đủ mã đang sẵn hàng cả
- Ipad 2 có 3Gb wifi: 4.5tr
- Ipad 3 có 3G wifi: 5.3tr
- Ipad 4 Có 3g wifi: 6tr
- Ipad Air Có 3G wifi: 7.4tr
- Ipad Mini 1 có 3G wifi: 5.2tr